او می ايد...

او می اید......

او می اید می اید تا اشوب دلهای منتظر را سکونی باشد

او می اید .می اید تا زمزمه شبانه عاشقان ارزوی ارزومندان را پاسخی باشد

او می اید. می اید تا دیدگان بارانی عشاق را نوری باشد

او می اید. می اید تا محاسن و خوبیها را تجلی باشد

می اید چراکه حجت است حجت خدایی است و حجت حق امدنی است ...

و چون می دانم که می اید . پس به انتظارش می نشینم . انتظاری که رنگش سبز است و با همه انتظارها تفاوت دارد . با همه انتظارهایی که رنگ انها سیاه و یا خاکستری است و سرانجامشان فراق است نه وصال

پس ای امام من برای ظهورت دعا می کنم . تو هم برای من دعا کن .

اللهم عجل لولیک الحجه...

امین

 

/ 0 نظر / 6 بازدید