چند نکته...

چند نکته:

1 با مشکلات با لبخند سلام کنید

2 دعا کردن را به صورت عادت دراورید

3 دعا کنید که از ایمان بیشتری بهره مند شوید . ان کس که ایمان دارد همه چیز دارد

ایمان داشتن یعنی مطمئن بودن از اینکه هر کاری که خداوند انجام می دهد بهترین کار است

4 علاج همه بیماری های جسمانی ارتباط با خداست

گاه از محیط خود جدا شوید و به درون خویش بروید . پیش از انجام هر کاری دعا کنید که خدا کمک کند و بعد از کار او را شکر کنید

5 هر انچه برایتان پیش می اید بپذیرید و به دنبال خوش نروید و از نا خوش اجتناب نکنید . از هر چه پیش می اید لذت ببرید

عشق ورزیدن به خدا یعنی خواست او را انجام دادن

/ 1 نظر / 7 بازدید
arshia tafrashi

سلام.حتما عمل ميکنم.به ما هم سر بزن