...

در مورد مطلب قبلی و برای کسب بینش صحیح از حادثه عظیم

عاشورا خواندن کتاب حماسه حسینی نوشته:شهید مطهری را پیشنهاد می کنم

التماس دعااا..........

/ 2 نظر / 6 بازدید
dost

براتون آرزوی توفيق دارم

&#1580&#1610&#1600&#1600&#1605&#1586

دارم اميد بر اين اشك چو باران كه دگر ......................... برق دولت كه برفت از نظرم باز آيد ...............